Cliëntenraad

Wat is het doel van de cliëntenraad?
De cliëntenraad van Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf en Wijksteunpunt Dirk Prins vertegenwoordigt de bewoners van zowel het verzorgingshuis als de aanleunwoningen en heeft op grond van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen de bevoegdheid om mee te praten en mee te beslissen over alle zaken die onze bewoners betreffen.

Wat zijn de bevoegdheden van de cliëntenraad?
De cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die voor de bewoners van zorgcentrum Het Mennistenerf / Wijksteunpunt Dirk Prins van belang zijn, zoals bijvoorbeeld:

  • de kwaliteit van de zorgverlening, activiteiten en voeding;
  • benoeming directie / management;
  • de veiligheid in en om het huis, zoals brandpreventie;
  • de sfeer in het huis;
  • recreatie en ontspanning;
  • uitbreiding en verbouwingen;
  • geestelijke verzorging;
  • gezondheid en hygiëne.

Hoe werkt de cliëntenraad?
De cliëntenraad vergadert één keer per twee maanden met de directie. Hieraan voorafgaand houdt de cliëntenraad haar zogenaamde ‘voorvergadering’. De cliëntenraad is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) die een cliëntenraad adviseert en ondersteunt. Daarnaast neemt de cliëntenraad deel aan de vergaderingen van het Regionaal Overleg van de Cliëntenraden Zaanstreek Waterland, een onderdeel van het LOC. In deze vergaderingen, twee á drie maal per jaar, worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe landelijke richtlijnen besproken.

Hoe weet de cliëntenraad wat er leeft onder de bewoners?
Om haar werk goed te doen is het vanzelfsprekend dat de cliëntenraad weet wat er onder de bewoners leeft. Daarom is er een bewonerscommissie waarvan één lid ook zitting heeft in de cliëntenraad en deze persoon probeert zoveel mogelijk contacten te onderhouden met de bewoners. Dit doet de bewonerscommissie door onder andere:

  • in het huisorgaan ‘Het Erfnieuws’, dat één keer per twee maanden uitkomt, de bewoners te informeren over de stand van zaken;
  • te luisteren naar de wensen van bewoners ten aanzien van zorg- en dienstverlening.

Meer informatie?
Wilt u nadere informatie over het werk van de cliëntenraad of heeft u vragen of suggesties, neemt u dan contact op met de leden van de cliëntenraad. Dit kunt u doen door een briefje af te geven bij de receptie, de receptioniste zorgt dan dat uw briefje bij de voorzitter van de cliëntenraad bezorgd wordt.

De cliëntenraad houdt iedere laatste vrijdag van de maand spreekuur in de Bloemenkamer, van 10.00 tot 11.00 uur.

Jaaroverzicht 2014 spreekuur cliëntenraad
Datum Door wie (C.R.-Lid)
Vrijdag 31 januari Rinus Buijvoets
Vrijdag 28 februari Marty de Bruin
Vrijdag 28 maart Freek Sikkema
Vrijdag 25 apri Kees de Vos
Vrijdag 23 mei Dick Prins
Vrijdag 27 juni Wim Blank
Vrijdag 25 juli Rinus Buijvoets
Vrijdag 29 augustus Marty de Bruin
Vrijdag 26 september Freek Sikkema
Vrijdag 31 oktober Kees de Vos
Vrijdag 29 november* Wim Blank
Vrijdag 27 december Dick Prins

* Vrijdag 29 november vervalt waarschijnlijk omdat de Jaarvergadering Cliëntenraad is gepland op 27 november 2014

U mag altijd vrijblijvend binnenlopen.


Agenda