Dagverzorging

Het wijksteunpunt Dirk Prins biedt voor zelfstandig wonende ouderen een passende dagverzorging aan. We hebben twee verschillende vormen van dagverzorging. Zo is er een dagverzorging voor ouderen met lichamelijke problemen (Somatiek) en een dagverzorging voor ouderen met geheugenproblemen (Psychogeriatrisch).

Voor wie is de dagverzorging bedoeld?
Somatiek:
Deze dagverzorging is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen, die door een lichamelijke beperking/ziekte dreigen te vereenzamen, maar ook voor partners en/of mantelzorgers, om deze te ontlasten van de dagelijkse zorg voor een partner of familielid. Het doel van de dagverzorging is om de cliënt dagstructuur en sociaal contact te bieden. Wij maken gebruik van een dagprogramma met vaste onderdelen:

  • Samen koffie drinken
  • Krant voorlezen
  • Tussen de middag samen een warme maaltijd nuttigen
  • ‘s Middags een activiteit (spel/knutselen)

Tevens nemen we deel aan activiteiten die het verzorgingshuis en wijksteunpunt bieden.

Psychogeriatrie:
Deze dagverzorging is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die, door geheugenproblemen, dreigen te vereenzamen of hun dagstructuur kwijtraken. Ook kan de dagverzorging voorzien in het ontlasten van de zorg voor mantelzorgers, zoals een partner of familielid.

Het doel van de dagverzorging is om de cliënt te ondersteunen bij het handhaven van de dagstructuur en/of om de partner/familie te ontlasten van de dagelijkse zorg.

Wij maken gebruik van een dagprogramma met vaste onderdelen:

  • Samen koffie drinken
  • Krant voorlezen of geheugenspel
  • Tussen de middag een warme maaltijd nuttigen
  • ‘s Middags een activiteit (spel/knutselen)

Ook bieden wij de cliënt op de dagverzorging activiteiten aan die aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt.

Vervoer
Het vervoer wordt geregeld door Wijksteunpunt Dirk Prins/Het Mennistenerf. Naast de vaste chauffeur gaat ook een vaste verzorgende mee, zodat er een goed contact ontstaat met de cliënt, familie en/of mantelzorger.

Evaluatie
Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de cliënten, over hun ervaringen op de dagverzorging en of er nog verbeterpunten zijn. Het is mogelijk om als familie/mantelzorger bij deze evaluatie aanwezig te zijn.

Deelnemen aan onze dagverzorging?
Als u gebruik wilt maken van de dagverzorging, kunt u een afspraak maken met de verpleegkundige in de wijk voor een gesprek bij u thuis. Voor toelating heeft u een indicatie nodig van het C.I.Z. De verpleegkundige in de wijk kan u hierbij helpen.

Voor de dagverzorging geldt een eigen bijdrage op basis van het inkomen. Het CAK regelt dit. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de overige diensten van Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins. Zoals de kapper, pedicure, bibliotheek en het winkeltje.

Openingstijden
Zowel de dagverzorging Somatiek in Wijksteunpunt Dirk Prins als de dagverzorging PG in Het Mennistenerf is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur. Het ophalen en wegbrengen vindt plaats vanaf 9.00 - 10.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur.


Agenda