Geestelijke Zorg & Identiteit

Vanuit de Doopsgezinde identiteit van het Mennistenerf en het wijksteunpunt Dirk Prins heeft men een geestelijk verzorger aangesteld. Haar naam is Willemien Roobol. Zij is te bereiken via de receptie van het Mennistenerf. 

  • Alle bewoners van het Mennistenerf en de omringende aanleunwoningen kunnen een beroep doen op deze geestelijk verzorger voor een persoonlijk gesprek. 
  • Er is een gezellige gespreksgroep op vrijdagmorgen om de 14 dagen in de Huiskamer(gang 4).
  • Ook worden er regelmatig  ontmoetingen georganiseerd voor de bewoners van het Mennistenerf.
  • Iedere maand krijgen alle bewoners van de aanleunwoningen een uitnodiging voor een maaltijd met als afsluiting gedichten en verhalen.
  • Ook de bewoners van Klein Schalig Wonen hebben maandelijks een uurtje om samen te zingen of te praten met de geestelijk verzorger.
  • Drie keer per jaar is er een herdenkingsbijeenkomst, waarop alle mensen worden herdacht, die ons zijn ontvallen.

Identiteit

Het Mennistenerf is opgericht door de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam. Bij Doopsgezinden gaat het om de volwassendoop. Mensen horen mondig te zijn als ze zich laten dopen. Verder is de Doopsgezinde leer op de praktijk van het leven gericht en niet op de letter van de leer. Veel Doopsgezinden hebben daarom deze spreuk aan de wand hangen:
Dopen wat mondig is
Spreken wat bondig is
Vrij in het christelijk geloven
Daden gaan woorden te boven


Agenda