Kerkdiensten & Samenzang

Elke zondagavond om 19.30 uur is er een kerkdienst in Het Mennistenerf. Deze diensten zijn ook zeker bedoeld voor de mensen van de wijk Zaandam-Zuid.

Soms is er een bijzondere dienst: met een koor, een solozanger(es), een toneelstuk, musici en ga zo maar door. De ene week wordt de dienst verzorgd door de Doopsgezinde Gemeente Zaandam, de andere week door Het Mennistenerf. In deze diensten gaan ook voorgangers van andere kerken voor. Het is heel gevarieerd. Na elke dienst is er koffie en thee voor iedereen.

Eenmaal in de maand, op de tweede zaterdag, is in de Arend Dik Zaal van Het Mennistenerf een Samenzang. Ook mensen uit de wijk zijn hartelijk welkom. Om 14.15 uur staat de koffie en thee al klaar en wordt u door onze gastvrouw verwelkomd. We beginnen om 14.45 uur. Er worden, op verzoek, bekende christelijke liederen gezongen. Af en toe, tussen de liederen in, lezen mensen een gedicht of tekst voor die zij speciaal hebben uitgezocht.


Agenda