Klachtenregeling

Wij streven ernaar u een optimale service te bieden. Desondanks zou het kunnen gebeuren dat u daar niet tevreden over bent en dat u een klacht heeft. Deze klacht kan betrekking hebben tot allerlei zaken: bijvoorbeeld de verzorging, bejegening, schoonmaak, het eten, voorlichting, organisatie, enz. enz. Daarom beschikt Het Mennistenerf/Wijksteunpunt Dirk Prins over een klachtenregeling. Als er klachten zijn of zaken waarover u niet tevreden bent, kunt u in eerste instantie terecht bij degene die de klacht betreft of – indien u dit niet wilt – bij zijn/haar leidinggevende. Wilt u dit niet of leidt dit niet tot een goede oplossing, dan kunt u uw klacht bespreken met de Vertrouwenspersoon of bij de (Facit) Klachtencommissie voor cliënten.

Intern
Als er klachten of zaken zijn, waarover u als cliënt niet tevreden bent, kunt u terecht bij degene die de klacht betreft. Wilt u dit niet, of komt u er met betrokkene niet uit, dan kunt u ook terecht bij de Hoofden van Dienst:

  1. Klachten over de verzorging: Teamleiders Zorg
  2. Klachten over maaltijden: Teamleider Keuken
  3. Klachten over winkel/pantry/linnenkamer: Teamleider Keuken/Entertainment
  4. Klachten over schoonmaak/T.D.: Facilitair manager
  5. Klachten over de receptie: Facilitair manager
  6. Klachten over de administratie: HEAD (hfd. ec. en adm. dienst)
  7. Klachten over activiteiten: Facilitair manager

Komt u er alsnog niet uit, dan kunt u terecht bij de directeur - bestuurder.

Met uw klacht kunt u ook terecht bij de leden van de Bewonerscommissie. Daarnaast kunt u uw klacht bespreken met de Vertrouwenspersoon of indien bij de (Facit) Klachtencommissie voor cliënten (zie onder ‘Extern’).

Verbeterpunten-/klachtenformulier
U kunt ook het bij deze folder gevoegde verbeterpunten-/klachtenformulier invullen. Een ingevuld formulier kan gedeponeerd worden in de brievenbus naast het kantoor van de kwaliteitsfunctionaris. U kunt het formulier ook opsturen naar:
Het Mennistenerf, t.a.v. de kwaliteitsfunctionaris, H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam.

Extern
Als de klacht niet naar uw tevredenheid intern kan worden opgelost, kunt u rechtstreeks – dus zonder tussenkomst van Het Mennistenerf/W.D.P. - de Vertrouwenspersoon inschakelen.
Als ook de Vertrouwenspersoon u niet naar tevredenheid kan helpen, staat het u vrij, ook zonder tussenkomst van de Vertrouwenspersoon, de externe Klachtencommissie voor Cliënten in te schakelen. Deze wordt beheerd door Facit.

De vertrouwenspersoon is de heer J. Middelhoven,
Stadskwekerij 12, 1502 CN ZAANDAM, telefoon 075-6706035.
De (Facit) Klachtencommissie voor Cliënten,
Parlevinkerstraat 25, 1951 AR VELSEN-NOORD,
telefoon 0251-212202, e-mail: coby.dekker@facit.nl.


Agenda