Missie

De organisatie stelt zich ten doel de (oudere)inwoners van de Zaanstreek en omgeving te ondersteunen als primaire zorg- en dienstverlener binnen alle onderdelen van de keten. Dit doen wij ook door in te spelen op iedere (hulp)vraag met betrekking tot het welzijn, wonen en zorg. Dit realiseren wij zowel preventief (signalerend) als totaal ondersteunend.

Zorgvisie

In onze zorgvisie staat de cliënt* centraal. De zorgvrager wordt gezien als een persoon die zelf richting geeft aan zijn/haar leven in ieder fase. De organisatie streeft er naar alle vormen van zorg te kunnen bieden aan haar cliënten, ook wanneer de zorgzwaarte toeneemt.
Daarnaast gaat de aandacht uit naar het ondersteunen bij (zelfstandig) wonen en het bevorderen van het welzijn van onze cliënten in de gehele zorgketen in de wijk.

In het proces van zorg- en dienstverlening heeft de cliënt een actieve rol. Indien nodig wordt de cliënt bijgestaan door een vertegenwoordiger. De medewerkers dienen hierbij een zo groot mogelijke mate van zelfzorg te bewerkstelligen. Daartoe stimuleren, ondersteunen en adviseren zij de zorgvrager. De dienstverlening, begeleiding en verzorging zijn vraaggestuurd en sluiten aan bij de vragen en wensen van de zorgvragers. Uitgangspunt is dat deze zorgvraag door de medewerkers als haalbaar wordt gezien en niet in strijd is met het principe van het stimuleren van de zelfredzaamheid. Sleutelwoorden in het proces van zorg- en dienstverlening zijn: veiligheid, zelfstandigheid, respect, betrokkenheid en medezeggenschap.

* Waar cliënt staat, kan ook bewoner worden gelezen.

Beleid

Hieronder staat het vrijwilligersbeleid en het mantelzorgbeleid om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in onze organisatie.


Agenda