Wijksteunpunt Dirk Prins

 

Toen begin zeventiger jaren dienstencentrum ‘Dirk Prins’ werd gebouwd, werden daarboven 16 appartementen verwezenlijkt. In 1990, tegelijk met de bouw van het verzorgingshuis, kwamen er 18 flatjes in de Menno Simonszstraat bij en verder zijn er 32 seniorenwoningen in de De Wetstraat, die de status van ‘aanleunwoning’ hebben gekregen. In deze extramurale woningen wordt zorg verleend door het Thuiszorgteam Dirk Prins, opererend vanuit Dienstencentrum ‘Dirk Prins’.

Meer informatie over onze thuiszorg is via het menu te vinden of hier.


Agenda