Wonen in Het Mennistenerf

Als er een appartement voor u vrijkomt, wordt er contact opgenomen om dit te vertellen. Veelal wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt om het toe te wijzen appartement te bezichtigen. Hierna moet u de beslissing nemen. U heeft hiervoor maar een korte bedenktijd: 1 à 2 dagen.

Beleid t.a.v. het inrichten van een appartement
U dient uw appartement zelf in te richten. Wel zijn er al rails aanwezig. Wij raden u aan het appartement niet te vol te zetten en zeil neer te leggen als u gebruik maakt (of gaat maken) van een rolstoel of rollator. Zeil is in ieder geval verplicht als u een kat of een hond meeneemt. Verder kan het ook uit oogpunt van arbeidsomstandigheden van de medewerkers wenselijk zijn, bijvoorbeeld als er hulpmiddelen zoals een tillift gebruikt moeten worden. Deze kunnen namelijk niet over vloerbedekking rijden. Dus daar waar de situatie voor medewerkers onwerkbaar wordt, zullen er in overleg met de bewoner aanpassingen moeten worden gedaan om te realiseren dat de zorgverlening onder verantwoorde werkomstandigheden kan worden gegeven.

In uw appartement bevindt zich een aansluiting voor uw telefoon. Aansluit-, abonnement- en gesprekskosten zijn voor uw rekening.

Het onderhoud van uw appartement
Aan u wordt gevraagd zaken die u zelf kunt doen, bv. afstofwerk, zelf te doen. Hetzelfde geldt aan het tussendoor reinigen van de gootsteen, toilet en wasbak, het opruimen van oude kranten en het afwassen en opbergen van uw serviesgoed en bestek. Eens per week komt iemand van de huishoudelijke dienst uw appartement schoonmaken. Wij maken u er verder op attent dat onze medewerkers de kasten en laden niet van binnen schoonmaken. Hiervoor moet uzelf of uw familie zorgdragen.

Opnamecriteria
Het criterium voor opname van een cliënt bij Het Mennistenerf is een positieve indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de functie verblijf langdurig (VBLDU), waaraan gekoppeld is het voor u geldende ZZP (=Zorg zwaarte pakket).
Het Mennistenerf heeft een toelating voor de ZZP’ 4 t/m 8. Vanaf ZZP 5 wordt het zorgplan 2x per jaar besproken met de specialist ouderengeneeskunde. Het Mennistenerf heeft 3 kleinschalig woonprojecten waar bewoners met psychogeriatrische problematiek worden gehuisvest. Om in aanmerking te komen voor deze huisvesting, moet de bewoner beschikken over een ZZP 5 of 7 en een BOPZ - verklaring c.q. een artikel 60-indicatie. (BOPZ: Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen)

Voor een kortdurende opname (KDO) wordt de functie VBLDU met een korte geldigheidsdatum afgegeven. Cliënten kunnen dan met een indicatie voor VKLDU kortdurend opgenomen worden. Het Mennistenerf maakt ook voor de kortdurende opname een zorgleveringsovereenkomst op, met een kortdurende periode. Cliënten kunnen geen rechten ontlenen uit een opname voor kortdurend verblijf naar een permanente verblijfplaats, ook als de indicatie geldig is.


Agenda